Linjär algebra - SF1604 (HT14)

Innehåll

Aktuellt

Komplettering (tidsbokning).

Om du hört av dig till mig bör du ha fått en "doodle" för tidsbokning av den muntliga delen. Om så ej är fallet: kontakta mig (Pär Kurlberg) snarast.

Mer om bonusens giltighet:

Förtydligande finns här.

Komplettering

Studenter med FX som önskar komplettera: kontakta mig senast den 12 februari. Tentatexten finns här.

Tentan rättad och bokförd.

Resultat finns här.

Betygsgränser:

FXEDCBA
131419242833

Poänghistogram (inklusive bonus):

 0 6 ******
 1 0 
 2 2 **
 3 0 
 4 3 ***
 5 1 *
 6 0 
 7 0 
 8 3 ***
 9 0 
10 1 *
11 1 *
12 4 ****
13 6 ******
14 7 *******
15 3 ***
16 3 ***
17 4 ****
18 4 ****
19 5 *****
20 8 ********
21 6 ******
22 8 ********
23 6 ******
24 4 ****
25 8 ********
26 4 ****
27 4 ****
28 4 ****
29 6 ******
30 2 **
31 4 ****
32 4 ****
33 3 ***
34 4 ****
35 4 ****
36 0 
37 0 
38 0 
39 0 
40 1 *

Antal betyg:

A 12
B 20
C 20
D 33
E 21
FX 6
F 21

Kursutvärdering

kan göras här.

Tentan

Rättningen klar. Lösningar

Sista föreläsningen

God jul och gott nytt år, och lycka till på tentan!

Kursen på ett A4

sammanfattning finns här.

Komplettering om trace, determinant och rötter till det karakteristiska polynomen: om \(p_A(\lambda) = \prod_i (\lambda_i-\lambda)\) så är \(tr(A) = \sum_i \lambda_i\) och \(det(A) = \prod_i \lambda_i\).

Extra material om kryssprodukten samt geometri (141123)

Se följande anteckningar av Carel Faber.

För utförligare text, se Peter Hackmans "krypa gå" (särskilt pdf-filen).

KS rättad (141113)

Resultaten finns här. (Använd lämniskoden.)

Lite statistik:

0 **********
1 **
2 ************
3 ********************************
4 ******************
5 *******
6 ********************
7 *****
8 ***
9 ************

Avg: 4.26446280992

Lösningsskiss.

Nytt datum för lämnis 8.

Eftersom ni har mycket att göra nästa vecka skjuter vi på lämnis 8 till veckan därefter (vi tar in två lämnisar den veckan.)

Kodade lämnisresultat nu på webben.

Om du inte fick någon kod via email (kolla din KTH-mailadress): fråga din övningsledare vid nästa övning.

Information om bonus på tentan

finns här.

Extra uppgifter att räkna

finns nu i kursplaneringen (längst ned.)

Varför matematik?

Kontaktinformation

Kursansvarig: Pär Kurlberg. Kontor: 3627 (Lindstedts väg 25).

Övningsassistenter:

 • Gr1 Douglas Lundholm
 • Gr2 Erik Aas
 • Gr3 Erik Gyllensvärd

Kurssekreterare: Kerstin Engstrand, tel. 08-790 6149, kerstin at math.kth.se .

Kursinnehåll

Se studiehandbokens beskrivning samt kursplan nedan.

Kursplanering

Läsanvisningar och information om vad som gås igenom på föreläsningar/övningar.

Att räkna: information om lämnisar samt rekommenderade uppgifter.

Övrig information

Kurslitteratur

 • Lay, Linear Algebra and its Applications, 3rd ed. (updated). Kan köpas på kårbokhandeln, men observera upplagan! Bokens omslag ser ut så här.
 • Tomas Ekholm: Kompletteringskompendium. Kan även köpas på KTH Matematiks studentexpedition. (Lindstedtsvägen 25.)
 • Bra böcker för bredvidläsning/fördjuping (ingår ej i kursen):
  • Linear Algebra (4th Edition). Mycket bra andrabok (teoretisk, för matteintresserade.)
  • Linjär algebra av K.G. Andersson (Studentlitteratur, Lund). Ganska, men inte fullt så teoretisk som Linear Algebra (se ovan). På svenska, billigare.
  • Applied Linear Algebra - the decoupling principle av Sadun. Extremt bra andrabok - ger bra teoretisk bakgrund och ger bra bakgrund till diagonalisering - "the killer app of linear algebra".

Examination

Information om inlämningsuppgifter och tentamen.

Tentamensskrivningen består av tre delar med totalt 8 problem om fem poäng vardera, varav del 1 och del 2 består av tre problem vardera. Betygsgränser (max är 40):

 • 35 ger A
 • 30 ger B
 • 25 ger C
 • 20 ger D
 • 15 ger E
 • 13 ger Fx

Bonus

Totalt kan 10 bonuspoäng erhållas från inlämningsuppgifter (5p) och kontrollskrivningen (5p). Låt T vara antalet bonuspoäng (ett heltal mellan 0 och 10.) Högst fem av dina bonuspoäng kan användas för att uppnå maximalt 15 poäng på del ett. Om T-5>0, läggs T-5 poäng till den summa poäng som du får på del två och tre.

Förtydligande exempel:

 • 3 bonuspoäng ger 3 extra poäng på del ett, och ingen bonus på del två och tre. Du kan få maximalt 15 poäng på del 1.
 • 8 bonuspoäng ger 5 extra poäng på del ett och 3 poäng på del två och tre. Maximal poäng på del 1 är 15 poäng, och maximal poäng på del 2 och 3 är 25 poäng.

Om bonusens giltighet: bonuspoäng får tillgodoräknas vid första ordinarie tentatillfället och vid första ordinarie omtentatillfället (dvs i slutet på LP4, troligtvis i juni). Bonuspoäng kan användas för plussning.

Inlämningsuppgifter

Lämnas in i början av övningarna; för datum och vilka uppgifter det handlar om, se kursplan ovan. OBS: kursledaren slumpar fram vilka uppgifter som skall lämnas in. Uppgifter som ej lämnas in i tid godtas ej. Notera att de två sämsta inlämningsuppgiften (i procent) ej räknas in - dvs bara de nio bästa resultaten spelar roll.

OBS: avskriving är ej tillåten! (Däremot går det bra att diskutera uppgifterna; redogör i så fall vem ni pratat med.)

OBS: bara en uppgift per blad. Skriv namn och personnummer längst upp på alla blad. Häfta ej ihop uppgifterna innan du vet vilka som skall lämnas in.

OBS: Uppgifter som emailas in kommer inte att tas emot.

Mattejour

Om du kör fast kan du få hjälp.

Engelskt-svenskt mattelexikon

För översättning av många av bokens termer till svenska, se följande mattelexikon.

Lästips

 • The 25 billion dollar eigenvector - hur fungerar google egentligen?
 • Least squares fitting for love
 • Super crunchers
  • "[Ayres's] thesis is provocative: Complex statistical models could be used to market products more intelligently, craft better movies, and solve health-care problems—if only we could get past our statistics phobia."
  • "A lively and yet rigorously careful account of the use of quantitative methods for analysis and decision-making…. Both social scientists and businessmen can profit from this book, while enjoying themselves in the process."—Dr. Kenneth Arrow, Nobel Prize winning economist.
 • The Undercover Economist
 • Freakonomics
 • Fooled by randomness
  • "For Nero swears that no other lawful profession in our times could be as devoid of boredom as that of the trader. Furthermore, although he has not yet practiced the profession of high-sea piracy, he is now convinced that even that occupation would present more dull moments than that of the trader."
 • A Random Walk Down Wall Street
 • Against the Gods: The Remarkable Story of Risk

Datum: 2015-04-20T17:42+0200

Författare: Par Kurlberg

Validate XHTML 1.0