SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CDATE2 VT 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. För senaste Håll dig informerad genom att regelbundet klicka på länken Aktuell information.

SF1901 läggs ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 äger rum under period 2 ht 2017. Därefter kommer de program som fram till nu läst SF1901 att läsa en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
 • Sista möjligheten att skriva KS och att redovisa datorlaborationen för att få bonuspoäng på en eventuell omtentamen på SF1901 är under period 2 ht 2017.
 • Det kommer att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår under tre år efter det att kursen lagts ned, dvs fram till och med ht 2020.

Lärare:

Föreläsningar: Björn-Olof Skytt (bos@math.kth.se)

Övningar
Grupp 1: Daniel Berglund (dabergl@kth.se)
Grupp 2: Hanna Fredenklo Jansson (hfj@kth.se)
Grupp 3: Henrik Olsson (henolss@kth.se)
Grupp 4: Sofia Sved (sosved@kth.se)

Kursplan

Föreläsningsplan och övningsplan.

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Allmän information:

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida. Logga även in på Rapp och kontrollera att kursen finns med där.

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer.

Registrering till KS (28:e april) är öppen 31/3 - 17/4.

Registrering till Tentamen (30 maj) är öppen 18/4-15/5

Datorlaboration:

Deltagande i laborationer är frivilligt. Laboration 0 ger inga bonuspoäng - den är tänkt som en introduktion. Laboration 1 (17/5) kan ge 4 bonuspoäng. Vidare kommer det att ges en demonstrationsföreläsning 8/5 15-17 i E1 som ger 2 bonuspoäng.

 • Lab 0
 • Lab 1

 • Användbara och nödvändiga filer till labbarna finns här samt i följande zip-fil

  Demonstrationsföreläsningen finns här .

 • Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik
 • Lösningar till uppgifter i kurslitteraturen
 • Lathund till TI-82 STATS (får ej användas vid tentamen)
 • Lathund till TI-82 STATS (som får användas vid tentamen)
 • Tilläggsmaterial ("godis")
 • Översättningslista av problem från Blom till äldre kurslitteratur
 • Gamla tentor och KS
 • Kontakt:

  Kursansvarig: Björn-Olof Skytt

  Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

  Kurssekreterare: Anne Riddarström (anne.riddarstrom@math.kth.se)  [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Pierre Nyquist
  Uppdaterad: 2017-01-17