SF1920/SF1921 Sannolikhetsteori och statistik, 6 hp, för CELTE2, CMATD3-INE,CMATD3-MMM period 3, vt 2018.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

Aktuell information

SF1901 lades ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 ägde rum under period 2 ht 2017. Numera läser de program som tidigare läste SF1901 en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
 • Från och med läsåret 2018/2019 kommer det att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår fram till och med vt 2020.
 • Det finns inte längre någon möjlighet att samla bonuspoäng till tentamina på SF1901.
 • På tentamen kommer inte längre egen medhavd Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik att tillåtas som hjälpmedel. I stället delas Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik ut vid själva tentamenstillfället och lämnas sedan in igen av tentanden tillsammans med tentamen.

Lärare

Föreläsningar: Jörgen Säve-Söderbergh

Övningar:

 • Grupp 1: Adam Lindhe
 • Grupp 2: Björn-Olof Skytt

Kurslitteratur

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information

 • Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida

 • Alla som antagits till kursen måste aktivera sig i Rapp. Logga in med ditt KTH-id och klicka på 'aktiv' (inte 'går ej kursen'). Koden för kursen i Rapp är för respektive kursomgång: SF1920:sanstat18-CELTE och SF1921:sanstat18-CMATD
  OBS! Man skall alltså BÅDE registrera sig via Mina sidor OCH aktivera sig via Rapp.

  Kursplan

  Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

  Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning, och laborationer.

  Föreläsningsplan och övningsplan

  Övrig kurslitteratur och kursmaterial

  Kontakt

  Kursansvarig:Jörgen Säve-Söderbergh (pjss@kth.se)

  Examinator: Björn-Olof Skytt (bos@math.kth.se

 • I ärenden som är administrativa kontakta studentoffice@math.kth.se  [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
  Uppdaterad: 2016-10-24