SF1901 (f d 5B1501) Sannolikhetsteori och statistik, 6 hp (4p), CTFYS och CELTE vt 2016
  • Kursansvarig: Timo Koski
  • E-postadress: tjtkoski@math.kth.se

  • [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
    Sidansvarig: Timo Koski
    Uppdaterad: 2015-01-15