SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CTFYS och CELTE, VT 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. För senaste Håll dig informerad genom att regelbundet klicka på länken Aktuell information.

Lärare:

Föreläsningar: Pierre Nyquist (pierren@kth.se)

Övningar
Grupp 1: Björn Olof Skytt (bos@math.kth.se)
Grupp 2: Otto Ryden (oryden@kth.se)
Grupp 3: Björn Widing (bwiding@kth.se)
Grupp 4: Hanna Fredenklo Jansson (hfj@kth.se)

Kursplan

Föreläsningsplan och övningsplan.

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Allmän information:

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida. Logga även in på Rapp och kontrollera att kursen finns med där.

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer.

Registrering till KS (8:e februari) är öppen 19/1 - 27/1.

Datorlaboration:

Information om laboration och demonstrationsföreläsning kommer under kursen första vecka.

Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

Kontakt:

Kursansvarig: Pierre Nyquist

Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

Kurssekreterare: Anne Riddarström (anne.riddarstrom@math.kth.se)[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Pierre Nyquist
Uppdaterad: 2017-01-17