SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CTFYS och CELTE, VT 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet klicka på länken Aktuell information.

SF1901 läggs ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 äger rum under period 2 ht 2017. Därefter kommer de program som fram till nu läst SF1901 att läsa en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
 • Sista möjligheten att skriva KS och att redovisa datorlaborationen för att få bonuspoäng på en eventuell omtentamen på SF1901 är under period 2 ht 2017.
 • Det kommer att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår under tre år efter det att kursen lagts ned, dvs fram till och med ht 2020.

Lärare:

Föreläsningar: Pierre Nyquist (pierren@kth.se)

Övningar
Grupp 1: Björn Olof Skytt (bos@math.kth.se)
Grupp 2: Otto Ryden (oryden@kth.se)
Grupp 3: Björn Widing (bwiding@kth.se)
Grupp 4: Hanna Fredenklo Jansson (hfj@kth.se)

Kursplan

Föreläsningsplan och övningsplan.

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Allmän information:

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida. Logga även in på Rapp och kontrollera att kursen finns med där.

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer.

Registrering till KS (8:e februari) är öppen 19/1 - 27/1.

Datorlaboration:

Deltagande i laborationer är frivilligt. Laboration 0 ger inga bonuspoäng - den är tänkt som en introduktion - och Laboration 1 (3/3 eller 6/3) kan ge 4 bonuspoäng. Vidare kommer det ges en demonstrationsföreläsning 24/2 som ger 2 bonuspoäng.

 • Lab 0
 • Lab 1
 • Användbara och nödvändiga filer till labbarna finns här samt i följande zip-fil.

  Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

  Kontakt:

  Kursansvarig: Pierre Nyquist

  Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

  Kurssekreterare: Anne Riddarström (anne.riddarstrom@math.kth.se)  [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Pierre Nyquist
  Uppdaterad: 2017-01-17