Inst. för Matematik    |   KTH    |5B1210 Matematik IV, 6 poäng, M2.B2.2003.2004. 


Till Håkan Hedenmalms hemsida.

KTH: Matematik IV, ht 2003

Kurs-PM.
Föreläsningsplan.
Rekommenderade uppgifter.


MATERIAL FRÅN KURSEN HT 2002:

Modell-kontrollskrivning 1 (pdf-fil).
Kontrollskrivning 1A med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning 1B med lösningsförslag (pdf-fil).
Modell-kontrollskrivning 2 (pdf-fil).
Kontrollskrivning 2A med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning 2B med lösningsförslag (pdf-fil).

Tentamen Matematik IV
Tentamen 2002-10-16 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2002-10-16 (pdf-fil).
Tentamen 2003-01-09 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2003-01-09 (pdf-fil).


MATERIAL FRÅN KURSEN HT 2003:

Kontrollskrivning 1 [MODULER 1, 2] med lösningsförslag (pdf-fil).

Inlämningsuppgift om Laplace-transformen [MODUL 3] (pdf-fil).

Kontrollskrivning 2 [MODUL 4] med lösningsförslag (pdf-fil).

Modell-kontrollskrivning MODUL 5 (pdf-fil).

Modell-kontrollskrivning MODUL 6 (pdf-fil).

Om-kontrollskrivning MODUL 1 (pdf-fil).

Om-kontrollskrivning MODUL 2 (pdf-fil).

Om-kontrollskrivning MODUL 4 (pdf-fil).

Kontrollskrivning MODUL 5med lösningsförslag (pdf-fil).

Kontrollskrivning MODUL 6 med lösningsförslag (pdf-fil).

Kontrollskrivning MODUL 5 (pdf-fil).

Kontrollskrivning MODUL 6 (pdf-fil).

Kontrollskrivning MODUL 7 med lösningsförslag (pdf-fil).


!! EXTRAINSATT FÖRELÄSNING/ÖVNING 7 november kl 15--17 i sal M1!!


OBS: del 3 av tentamen går av stapeln lördagen den 8 november kl 9--14 i salarna Q11--Q36.

Tentamen 2003-11-08 med lösningsförslag (pdf-fil).


KURSANALYS