KTH Matematik / Matematisk statistik   


In English

Kurser i Sannolikhetsteori, Statistik och Finansiell Matematik

Kurser på grundnivå läsåret 2017-2018.
De gråa rutorna innehåller länkar till resp. kurswebsida.

Kurskod Kursnamn Hp Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I (Kursen läggs ned vid årsskiftet 17/18. Se ytterligare info på respektive programs kurshemsida.) 6 CFATE m.fl.
IT/ME
TCOMK
CENMI2 CMETE2
CINEK
CELTE2 (SF1920) CMATD3 (SF1921) CMATD3 CMEDT2 CTFYS1
CDATE2
SF1904 Markovprocesser 3       CDATE3 CINEK2 CMAST3 CTFYS3 
SF1910 Tillämpad statistik 7.5   CSAMH2    
SF1911 Statistik för bioteknik 6   CBIOT    

Kurser på avancerad nivå läsåret 2017-2018.
Kursnamnet länkar till resp. kurswebsida.

Kurskod Kursnamn Poäng Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
SF2701 Finansiell matematik, gk 7,5        
SF2930 Regressionsanalys 7,5        
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5        
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5        
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5        
SF2943 Tidsserieanalys 7,5        
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5        
SF2970 Martingalteori och stokastiska integraler 6        
SF2972 Spelteori 7,5        
SF2975 Finansiella derivat 7,5        
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5        


Examensarbete på grundnivå (kandidat) i Matematisk Statistik


Utgångna kurser i Matematisk Statistik


Rätten för studerande att begära en extra tentamen

Sidansvarig:
Uppdaterad: 29/06-2016