KTH Matematik / Matematisk statistik   


In English

Kurser i Sannolikhetsteori, Statistik och Finansiell Matematik

Kurser på grundnivå läsåret 2023-2024.
De gråa rutorna innehåller länkar till resp. kurswebsida.

Kurskod Kursnamn Hp Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
SF1900 Sannolikhetsteori och statistik I 6 TCOMK3      
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I (Kursen lades ned vid årsskiftet 17/18. Se info på respektive programs kurshemsida.) 6        
SF1904 Markovprocesser 3       CLGYM3 CINEK2 CMAST3 CTFYS3 CENMI3 
SF1910 Tillämpad statistik 7.5   CSAMH2    
SF1911 Statistik för bioteknik 6   CBIOT3    
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik I 6 CINTE3      
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik I 6 CFATE3      
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik I 6 CMAST3 CITEH3      
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik I 6 CDEPR3      
SF1920 Sannolikhetsteori och statistik I 6     CELTE2  
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik I 6     CMATD3  
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik I 6       CTFYS1
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik I 6       CMEDT2
SF1924 Sannolikhetsteori och statistik I 6       CDATE2
SF1925 Tillämpad statistik 7.5   CLGYM3    

Kurser på avancerad nivå läsåret 2017-2018.
Kursnamnet länkar till resp. kurswebsida.

Kurskod Kursnamn Poäng Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
SF2701 Finansiell matematik, gk 7,5        
SF2930 Regressionsanalys 7,5        
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5        
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5        
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5        
SF2943 Tidsserieanalys 7,5        
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5        
SF2970 Martingalteori och stokastiska integraler 6        
SF2972 Spelteori 7,5        
SF2975 Finansiella derivat 7,5        
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5        


Examensarbete på grundnivå (kandidat) i Matematisk Statistik


Utgångna kurser i Matematisk Statistik


Rätten för studerande att begära en extra tentamen

Sidansvarig:
Uppdaterad: 2019-08-15