KTH

På denna sida kommer aktuell information att ges om schemaändringar, vad som behandlats på föreläsningarna samt en del kompletterande information. Tag gärna för vana att titta till denna sida med jämna mellanrum.


Grupp 2 nedlagd

På grund av dålig tillströmning har vi beslutat lägga ner övningsgrupp 2 (övningsledare Torkel Erhardsson). Kvarvarande studenter hänvisas till övriga grupper.Några länkar som kan vara intressanta:

En förteckning över intressanta kompletteringar (s k "godis").

Här en härledning av formeln för antalet sätt att dra n element ur N givna, med återläggning och utan hänsyn till ordning.

Diskreta utfallsrum är utfallsrum som är ändliga eller uppräkneliga. Vad som menas med uppräknelighet kan du se här.

Virtual laboratory  är ett projekt från University of Alabama in Huntsville för studenter i sannolikhetsteori och statistikteori.  Här är länkar till simulering av experiment och illustrering av de relativa frekvensernas stabilitet och utfallsrum och händelser

Betingade sannolikheter och Bayes sats kan användas för att analysera 'bilen och getterna som var ett  problem som diskuterades i pressen för några år sedan. Samma problem finns i följande länk, 'bilen och getterna' dvs. Monty Hall problem (Virtual laboratory)

Vid föreläsningen den 13 september  behandlades kontinuerliga stokastiska variabler, flerdimensionella stokastiska variabler, funktioner av stokastiska variabler, speciellt maximum av stokastiska variabler. Exempel: exponentialfördelning, rektangelfördelning.

Vid föreläsningen den 18 september behandlades minimum av oberoende stokastiska variabler och summa av oberoende stokastiska variabler (faltningsformler). Definition av väntevärde med exempel (rektangelfördelning, för första gången-fördelninmg, exponentialfördelning). Väntevärde av summor m.m. av stokastiska variabler. Som tillämpnings gavs ett bordsplaceringsproblem.  Väntevärde för funktion av stokastisk variabel. Väntevärde kan också beräknas på detta sätt.

Vid föreläsningen den 20 september behandlades varians, varians för linjärlombinationer av stokastiska variabler, Tjebysjovs lemma, stora talens lag,   som också kan studeras här. En matlabfil som illustrerar stora talens lag och slumptalsgenerering (jfr uppg 5.2 i problemsamlingen). Kovarians och korrelation definierades.
 

Lite om hur centrala gränsvärdessatsen kan bevisas.

Här kan du läsa om slumptalsgenerering och hämta hem de matlabkoder för slumptalsgenerering som återfinns i materialet.
 

Till Kurshemsidan

Till Kursförteckning

Till Matematisk Statistiks hemsida


Senast ändrad 2001-09-18
Webansvarig: gunnare@math.kth.se