SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CTFYS och CELTE, VT 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet klicka på länken Aktuell information.

SF1901 läggs ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 äger rum under period 2 ht 2017. Därefter kommer de program som fram till nu läst SF1901 att läsa en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
 • Det kommer att ges en sista möjlighet att skriva KS och att redovisa datorlaborationen för att få bonuspoäng under period 3 vt 2018. Dessa bonuspoäng är sedan giltiga på omtentamina på SF1901 i april och augusti 2018.
 • Notera att datorlaborationen är reviderad och att specifikationen för den nya bonusgrundande datorlaborationen finns på kurshemsidan för SF1920/SF1921. Under Aktuell information på denna kurshemsida går det även att boka tider för redovisning av laborationen.
 • Notera även att tentamenstillfället tisdagen den 13 mars endast är till för studenter som är registrerade på någon av kurserna SF1920 eller SF1921. Eventuella studenter på SF1901 som väljer att tentera 13 mars kommer inte att få sin tentamen rättad.
 • Efter läsåret 2017/2018 kommer det att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår under tre år efter det att kursen lagts ned, dvs fram till och med vt 2020.

Lärare:

Föreläsningar: Pierre Nyquist (pierren@kth.se)

Övningar
Grupp 1: Björn Olof Skytt (bos@math.kth.se)
Grupp 2: Otto Ryden (oryden@kth.se)
Grupp 3: Björn Widing (bwiding@kth.se)
Grupp 4: Hanna Fredenklo Jansson (hfj@kth.se)

Kursplan

Föreläsningsplan och övningsplan.

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Allmän information:

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida. Logga även in på Rapp och kontrollera att kursen finns med där.

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer.

Registrering till KS (8:e februari) är öppen 19/1 - 27/1.

Datorlaboration:

Deltagande i laborationer är frivilligt. Laboration 0 ger inga bonuspoäng - den är tänkt som en introduktion - och Laboration 1 (3/3 eller 6/3) kan ge 4 bonuspoäng. Vidare kommer det ges en demonstrationsföreläsning 24/2 som ger 2 bonuspoäng.

 • Lab 0
 • Lab 1
 • Användbara och nödvändiga filer till labbarna finns här samt i följande zip-fil.

  Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

  Kontakt:

  Kursansvarig: Pierre Nyquist

  Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

  Kurssekreterare: Anne Riddarström (anne.riddarstrom@math.kth.se)  [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Pierre Nyquist
  Uppdaterad: 2017-01-17