SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I, 6hp, period 1 ht 2017 för IT och Mikroelektronik (Kista)

SF1901 lades ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 ägde rum under period 2 ht 2017. Numera läser de program som tidigare läste SF1901 en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
 • Från och med läsåret 2018/2019 kommer det att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår fram till och med vt 2020.
 • Det finns inte längre någon möjlighet att samla bonuspoäng till tentamina på SF1901.
 • På tentamen kommer inte längre egen medhavd Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik att tillåtas som hjälpmedel. I stället delas Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik ut vid själva tentamenstillfället och lämnas sedan in igen av tentanden tillsammans med tentamen.

Kursinformation

 • Kursansvarig: Björn Olof Skytt
 • E-postadress: bos@math.kth.se
 • Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)
 • I ärenden som ej rör ämnet kontakta elevexp@math.kth.se 


 • [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Gunnar Englund
  Uppdaterad: 2011-08-03