SF1913 Matematisk statistik för IT och Me, 7.5 hp (5 p), ht 2009
Notera att kursen SF1913 är nedlagd fr o m höstterminen 2010. Den ersätts med SF1901 som dock bara är på 6hp mot 7.5hp för SF1913. Om du kontaktar studievägledare/programansvarig kan du eventuellt ändra din studieplan så att den innehåller SF1901 i stället för SF1913. Nästa tentamen i SF1913 sker 12/1-2011.

[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2007-08-29