KTH    |   Matematik    |


5B1141 Analytiska metoder och linjär algebra II, 8p, för Öppen Ingång

 • Lärare: Mattias Dahl,  dahl@math.kth.se, rum 3630, Lindstedsv. 25, 790 65 88.

  Kurssekreterare: Rose-Marie Jansson, jansson@math.kth.se, rum 3527, Lindstedsv. 25, 790 72 01

  Lektionslärare:
  * Grupp 1: Hans Ringström, hansr@math.kth.se, 790 66 75
  * Grupp 2: Erik Gyllenswärd, erikg@math.kth.se, 790 84 55
  * Grupp 3: Claes Trygger, trygger@math.kth.se, 790 74 19

 • Kurslitteratur:
  * Persson&Böijers, Analys i Flera Variabler + Övningsbok
  * Anton&Rorres, Elementary Linear Algebra (nionde upplagan)
  * Repetionsuppgifter Linjär algebra och Analys.

 • Kursplan.

 • Dagbok.

 • Examination.

  Tentamen med lösningsförslag tisdag 30/5. Omtentamen med svar måndag 21/8.

 • Extentor

 • Tentamensanmälan