SF2940 (f d 5B1540) Sannolikhetsteori 7.5 hp (5p), tentor/exams
 • Exam 2018-12-18 with solutions
 • Exam 2018-10-24 with solutions
 • Exam 2017-12-19 with solutions
 • Exam 2017-10-25 with solutions
 • Exam 2016-12-20 with solutions
 • Exam 2016-10-26 with solutions
 • Exam 2016-01-07 with solutions
 • Exam 2015-10-28 with solutions
 • Exam 2015-01-07 with solutions
 • Exam 2014-10-27 with solutions
 • Exam 2014-01-09 with solutions
 • Exam 2013-10-29 with solutions
 • Exam 2013-01-09 with solutions
 • Exam 2012-10-17 with solutions
 • Exam 2012-02-11 with solutions
 • Exam 2011-10-22 with solutions
 • Exam 2011-01-12 with solutions
 • Exam 2010-10-20 with solutions
 • Exam 2010-01-13 with solutions
 • Exam 2009-10-21 with solutions
 • Exam 2009-01-07 with solutions
 • Exam 2008-10-23 with solutions
 • Exam 2008-01-14 with solutions
 • Exam 2007-10-23 with solutions
 • Back to coursepage/tillbaka
 • Kursansvarig: Boualem Djehiche
 • E-postadress: boualem@kth.se


 • [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Boualem Djehiche
  Uppdaterad: 2016-10-28