Kungl Tekniska Högskolan


Institutionen för matematik

Kursinformation för teknologer på KTH

 
Till  Hemsida för grundkurser läsåret 2001-02
 


Kurser 2000 – 2001

5B1100 Inledande kurs

Adams Dunkels

5B1102 Diff&Int I

Övningsbok till kursen
D och I, K, Bio, L, V, M, B
Lösningar till senaste tentan


5B1107 Diff&Int II del 2
5B1103 Diff&Int II

Övningsbok till kursen
F Senaste tentan med lösningar
T Senaste tentan med lösningar

5B1108 Linjär algebra I

Senaste tentan med lösningar
B, K, Bio, L, M, T, V

5B1109 Linjär algebra II

F, I, D
förra årets tentor

5B 1114 Kompletteringskurs i Matematik

kursinfo

5B1115 Matematik I

IT, E1, Media_1

5B1116 Matematik II

E1, Media1, IT

5B1117 Matematik III

E1

5B1118 Diskret Matematik

IT

5B1200 Diff&Trans I

B, Bio, D, I, K, L, M, V

5B1201 Komplex analys

E, F, T

5B1202 Diff&Trans II

E, F, T

5B1204 Diskret matematik

D

5B1300 Algebra

E3

5B1301 Matematik, f.k.

K

5B1302 Algebra och kombinatorik, g.k

F

5B1303 Analys, grundkurs

F

5B1304 Matematik, påbyggnadskurs

M

5B1305 Tillämpad kombinatorik

D Obs: extra tentamenstillfälle 29 jan kl 13 –18

5B1306 Inledande Finansiell Matematik

FMD(F3), I3, L4, V4

5B1492 Linjär algebra, fortsättningskurs

D4, DM(F4), E4, MA(F4)

5B1928 Logik

D


Kursutvärdering

Högre kurser och seminarier

Kompetensinriktningar

Aktuella tentor

Läs & tentaschema

Kurslitteratur

Distanskurser

5B4001 Analys

5B4002 Linjär algebra

5B4003 Algebra

5B4004 Analys II

Examensarbeten vid institutionen.
Tillbaka till Matematiks välkomstsida Tillbaka till KTH:s välkomstsida