Inst. för Matematik    |   KTH    |


Studiehandbok Kursbeskrivning Kurshuvudsida Löpande Kurs-PM
Schema Föreläsningsplan Rekommenderade uppgifter Matematikjour Tentamensanmälan

SF1602, Differential- och integralkalkyl (envariabelanalys), 2008/2009.

SF1602, Differential and Integral Calculus (one variable), 2008/2009.

9 hpoängTidigare tentamina 2001-2007

Lista med extentor.

Tidigare tentamina ht 2007

Tentamen del 1 2007-12-21.

Tentamen del 2 2007-12-21.

Löpande


KS1 MODUL 1 med lösningsförslag.

KS2 MODUL 2.

KS2 MODUL 3.

KS2 MODUL 4.

KS2 MODUL 5.

Grupparbetsuppgift avseende MODUL 6.

Till Håkan Hedenmalms hemsida.

Registreringsfrågor hanteras av kurssekreterare Rose-Marie Jansson.

Tentamen ht 2008

Tentamen del 1 2008-12-20.

Tentamen del 2 2008-12-20.

Kursanalys ht 2008

Kursanalys av Björn Ahlgren och Caroline Svensson finns här. Genomströmningen i samband med tentamen var god. 98 procent av alla som skrev tentamen blev godkända!


Räkneövningarna leds av:

Grupp Övningsassistenter Telefon
CTFYS1:1 Joanna Nilsson 790 6194
CTFYS1:2  Eric Nordenstam 790 6643
CTFYS1:3  Kathrin Vorwerk 790 7129
Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
Uppdaterad: 2008-11-17