Inst. för Matematik    |   KTH    |


| Studiehandbok | Kurshuvudsida | Löpande | KursPM | Schema | Föreläsningsplan |
| Rekommenderade uppgifter | Matematikjour | OH.BILDER | Tentamensanmälan |
| Kursutvärdering | Extentor mm| Resultat | Inlämningsuppgifter |

5B1206, Differentialekvationer I, 2005.2006.Till Håkan Hedenmalms hemsida.MATERIAL FRÅN KURSEN MATEMATIK IV UNDER HT 2002 OCH 2003

MATERIAL FRÅN KURSEN DIFFENTIALEKVATIONER I HT 2004

MODUL 1 KS1 2005-09-19 med lösningsförslag.

MODUL 2 KS1 2005-09-19 med lösningsförslag.

MODUL 1 KS1' 2005-10-27 med lösningsförslag.

MODUL 2 KS1' 2005-10-27 med lösningsförslag.


Inlämningsuppgift om Laplace-transformen [MODUL 3] (pdf-fil).

INFORMATION (avseende inlämningsuppgiften): Varje grupp bör helst tillhöra endast en övningsassistent (se kurs-PM avseende uppdelning). Övningsassistenten rättar inlämnade gruppvisa lösningar, samt genomför kompletterande muntlig examination av varje grupp.

MODUL 4 KS2 2005-11-07 med lösningsförslag.

MODUL 5 KS2 2005-11-07 med lösningsförslag.

TENTAMEN del 1 2005-11-18 med lösningsförslag.

TENTAMEN del 2 2005-11-18 med lösningsförslag.

TENTARESULTAT (preliminärt):
 • Redan godkända: P 56 procent, M 44 procent, BD 41 procent
 • Fler än 3 moduler: P 86 procent, M 63 procent, BD 66 procent
 • Fler än 2 moduler: P 99 procent, M 88 procent, BD 79 procent
  Vid kompletteringstentamen krävs egentligen att man redan klarat 3 moduler. Emellertid kommer de som klarat 2 moduler att ges dispens, så att även dessa kan delta. I vissa fall, där studenten kan ge en rimlig förklaring samt göra sannolikt att godkänt resultat kommer att vara rimligt att förvänta sig, kan ytterligare dispenser ges. Tidpunkten för kompletteringstentamen blir måndagen den 5 december kl 15.00--18.00. Skrivsalar: B23, B24, B25, B26, L21, L22. Anmälan till kompletteringstentamen görs till Ulla Gällstedt, ulla@math.kth.se, senast onsdag 30 november kl 12.00.
  OBS!
  Det visade sig nu i måndags (28 nov) att ett kuvert med tentor var orättat. Eftersom jag själv var på begravning på tisdagen i Småland kunde jag inte ta itu med saken förrän under onsdagen. Dessa tentor är nu rättade och kan hämtas på kursexpeditionen. I samband med detta kan en försenad anmälan till kompletteringstentan göras.

  KOMPLETTERINGSTENTAMEN 2005-12-05 med lösningsförslag.

  PRELIMINÄR STATISTIK:
  P: U: 8 procent, 3: 53 procent, 4: 29 procent, 5: 9 procent
  M: U: 20 procent, 3: 50 procent, 4: 18 procent, 5: 12 procent
  BD: U: 27 procent, 3: 55 procent, 4: 33 procent, 5: 0 procent
  Andra program: U: 37 procent, 3: 13 procent, 4: 25 procent, 5: 25 procent

  OMTENTAMEN 2006-01-14 med lösningsförslag.


  KURSANALYS

  Kursresultatet var mycket tillfredsställande, med ca 80 procent godkända i samband med examinationen vid kursens avslutande. Dock var en del studenter missnöjda under kursens gång, eftersom de ansåg att uppgifterna på kontrollskrivningarna var svåra jämfört med övningsuppgifterna i läroboken. Troligtvis skulle en samling med provuppgifter vara av värde för att studenterna skall kunna testa sina kunskaper på motsvarande nivå. Ett annat rimligt förslag vore att planera in tre stycken kontrollskrivningar i stället för två.
 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
  Uppdaterad: 2005-09-12