SF1910 Tillämpad statistik, 7.5 hp, för CSAMH2, CLGYM3-TEMI, period 2, ht 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

 

Aktuell information


Lärare

Föreläsningar: Björn-Olof Skytt

Övningar:

 • Grupp 1: Björn-Olof Skytt
 • Grupp 2: Kristoffer Aronsen
 • Grupp 3: Magnus Arvidsson
 • Grupp 4: Per Jörgen Säve Söderbergh

Kurslitteratur

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information

 • Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida

 • Alla som antagits till kursen måste aktivera sig i Rapp. Logga in med ditt KTH-id och klicka på 'aktiv' (inte 'går ej kursen'). Koden för kursen i Rapp är SF1910:csamh17.

 • OBS! Man skall alltså BÅDE registrera sig via Mina sidor OCH aktivera sig via Rapp.

  Kursplan

  Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

  Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning, laborationer och projekt.

  Föreläsningsplan och övningsplan

  Övrig kurslitteratur och kursmaterial

  Kursansvarig:Björn-Olof Skytt (bos@math.kth.se)

  Examinator: Björn-Olof Skytt (bos@math.kth.se

 • I ärenden som är administrativa kontakta elevexp@math.kth.se 
 •  eller studentoffice@math.kth.se  [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
  Uppdaterad: 2016-10-24