SF2941 (f d 5B1541) Sannolikhetsteori och linjära modeller 7.5 hp, tentor/exams
 • Tentan 2007-05-25 med lösningar
 • Tentan 2007-08-21 med lösningar


 • Tentan 2008-05-22 med lösningar
 • Tentan 2008-05-28 med lösningar
 • Tentan 2008-08-19 med lösningar

 • Tentan 2009-05-25 med lösningar
 • Tentan 2009-08-18 med lösningar • [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Gunnar Johnsson
  Uppdaterad: 2009-04-14