Inst. för Matematik    |   KTH    |


Studiehandbok Kurshuvudsida Löpande Kurs-PM Schema
Föreläsningsplan Rekommenderade uppgifter Matematikjour Tentamensanmälan

SF1602, Differential- och integralkalkyl (envariabelanalys), 2007/2008.

SF1602, Differential and Integral Calculus (one variable), 2007/2008.

9 hpoängKurslitteratur:

A. Persson, L.-C. Böiers, Analys i en variabel. Studentlitteratur. Tillhörande övningsbok.

Observera att det finns möjlighet att införskaffa kompletterande litteratur, t ex
R. A. Adams, Calculus: a complete course. 6th Edition.
G. Forsling, M. Neymark, Matematisk analys: en variabel. Stockholm Liber.

Format, examination mm

Se information under tabellhuvudet Kurs-PM ovan, eller klicka på länken.


Till Håkan Hedenmalms hemsida.

Registreringsfrågor hanteras av kurssekreterare Rose-Marie Jansson.

Om Ni har synpunkter på kursen, vänd Er med förtroende till studeranderepresentanterna Anna Baecklund och Lars Lowe Sjösund.

OBS. Extra föreläsning 19 dec 10-12 i F2.

Skrivningsresultat: statistik

SF1602: 120 registrerade studenter, varav 111 deltagit aktivt i kursen. Härav 94 godkända (vilket motsvarar 85% av 111, eller 78% av 120): 9 st (10%) A, 24 st (26%) B, 29 st (31%) C, 25 st (27%) D, 7 st (7%) E.
5B1106: Dessa är studenter från tidigare årskurser, som sparat denna kurs. 8 deltagare, varav 5 godkända, 4 st fick 3, och 1 st 4.

Kursanalys: studentkommentarer

Utvärderare: Anna Baecklund, Lars Lowe Sjösund
Kursinformation: Kursinformationen överlag bedömdes som bra, men alla rekommenderade uppgifter bör finnas utlagda vid kursstarten. Det är bra att det fanns information om vad varje föreläsning skulle handla om. Då inga klagomål kommit om institutionens öppettider el. dyl. bedömdes institutionens service som bra.
Föreläsningar: Föreläsningarnas tempo bedömdes som bra, liksom problemens svårighetsgrad. Däremot önskar vi att mer fokus läggs på de delar av kursen som är nya, exempelvis olika sorters summor. Mer strukturerat och välplanerat tavelarbete vore också bra. Till exempel har det förekommit att samma tavla använts om och om igen medan alla andra stått tomma. Ett tips är att påbörja en ekvation på en tavla och fortsätta på en närliggande istället för att hoppa fram och tillbaka på samma tavla.
Övningar: Övningarna anses av studenterna vara bra. Problemen som räknades igenom på övningarna bedömdes vara i nivå med kursen.
Kurslitteratur: Boken anser vi vara bra till viss del, men utelämnar steg i bevis vilket försvårar förståelsen. Förslag har kommit om att byta till boken "Matematisk analys i en variabel" av Göran Forsling, men behålla övningsboken som uppskattas av de flesta.
Examination: Tentamenssystemet anses vara mycket bra. Särskilt uppskattas det faktum att den delas in i två delar, varav den första delen består av modulerna som har kunnat avverkas tidigare under kursen.
Bonussystem: Bonussystemet med moduler anser vi vara bra. Dock kan man dela upp dem på fler skrivningstillfällen för att motivera ett kontinuerlig studerande. Svårighetsgraden behöver inte ändras.
Övriga kommentarer: Det var trevlig med en lärare som hade humor. Det var skönt att det nästan inte förekom några slarvfel från Håkans sida. Assarna var trevliga och hjälpsamma.

Kontrollskrivningar, tentamen, mm

Lösningsförslag till KS1 (MODUL 1).

Lösningsförslag till KS2 (MODUL 2).

Lösningsförslag till KS2 (MODUL 3).

Lösningsförslag till KS3 (MODUL 4).

Lösningsförslag till KS3 (MODUL 5).

Lösningsförslag till Tentamen 2007-12-21 (del 1).

Lösningsförslag till Tentamen 2007-12-21 (del 2).

Lösningsförslag till Kompletteringstentamen 2008-01-08 (del 1).

Inlämningsuppgift avseende Taylors formel (MODUL 6).

Lösningsförslag till omtentamen 2008-05-29.Räkneövningarna leds av:

Grupp Övningsassistenter Telefon
F1:1 Joakim Andén 790 ????
F1:2  Anders Edquist 790 ????
F1:3  Mikael Hatanpää 790 ????
Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
Uppdaterad: 2007-12-28