SF2937 (F D 5B1537)Tillförlitlighetsteori, 7.5hp, ht 2010

OBS! Kursen ges ej under läsåret 2011/2012 men kursen naturligtvis tenteras ändå.


Kursansvarig: Gunnar Englund (gunnare@math.kth.se)


Aktuell information och lektionsplan över genomgångna lektioner.

Current information and what has been treated during lectures.

Föreläsningsanteckningar

Här är en preliminär version av materialet de första lektionerna.

Preliminary version of the material presented the first lectures (work in progress - translation is not completed).

Inlämningsuppgifterna delas ut under kursens gång. För att lösa dessa behöver man ett elevnummer. Kontakta gunnare@math.kth.se för att erhålla elevnummer. Du som redan har ett elevnummer finner ditt datablad och ditt felträd för uppgift 4 här.


Computer hand-ins are distributed during the course. In order to solve these you need a student number which will be given to you during the course. Contact gunnare@math.kth.se for an alternate way of obtaining a student number. For those given a student number you find your data sheet and you fault tree (for problem 4) here.

Results of corrected hand-ins.


[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2011-08-03