5B1815 Tillämpad linjär optimering, 5p, 2006/2007

Examinator och föreläsare

Anders Forsgren (andersf@kth.se), rum 3703, Lindstedtsv. 25, tel. 790 71 27.
Mottagningstid: Måndag 10-12. (Eller enligt överenskommelse.)

Övningsledare

David Anisi (anisi@math.kth.se), rum 3727, Lindstedtsv. 25, tel. 790 66 60.
Mottagningstid: Onsdag 8-10. (Eller enligt överenskommelse.)

Projektledare

Mikael Fallgren (werty@kth.se), rum 3726, Lindstedtsv. 25, tel. 790 72 20.
Mottagningstid: Onsdag 13-15. (Eller enligt överenskommelse.)

Kursmaterial

Eventuellt kompletterande lösblad som delas ut under kursens gång ingår också.

Examination

Kursen examineras i två olika moment, projektuppgifter och tentamen. För godkänt i kursen krävs:

Kursanmälan

På grund av kursens projektnatur är det obligatorisk anmälan till kursen senast torsdag 7/9. Anmälningslistor kommer att finnas vid de inledande lektionerna. Varje kursdeltagare ska ange en e-postadress där han eller hon kan nås.

Projektuppgifterna

Projektuppgifterna utförs i grupper , där kursledaren bestämmer gruppindelningen som ändras mellan de båda uppgifterna. Uppgifterna utförs med hjälp av modelleringsspråket GAMS. De ska utföras under kursens gång och redovisas vid de ovan nämnda redovisningstillfällena. Därmed är det obligatorisk närvaro vid dessa redovisningstillfällen. För godkänt projekt krävs följande. Vilka grupper som ska göra muntlig presentation meddelas vid lektionstillfället månagen före redovisningen samt per e-post (den 18/9 respektive 2/10). Samtidigt anslås då en lista för bokning av tider för muntlig diskussion på avdelningens anslagstavla, Lindstedtsvägen 25, plan 7. Denna lista tas ned i anslutning till redovisningstillfället (den 25/9 respektive 9/10). Anmälan ska ske senast vid redovisningstillfället.

På varje projektuppgift ges ett betyg som är antingen underkänt eller godkänt med gradering 3, 4 eller 5. Här vägs såväl den matematiska behandlingen av problemet som rapporten och den muntliga redovisningen eller diskussionen in. Projektuppgifterna består av basuppgifter och extrauppgifter. Nöjaktig behandling av basuppgifterna ger normalt betyg 3 och nöjaktig behandling av basuppgifterna och extrauppgifterna ger normalt betyg 4. För högre betyg krävs korrekt och mycket väl genomförd uppgift. I normalfallet får hela gruppen samma betyg.

Varje grupp ska själv lösa sin uppgift. Diskussion mellan grupperna om uppgiftstolkningar med mera uppmuntras, men varje grupp ska arbeta självständigt utan att använda andras lösningar. Alla grupper kommer inte ha samma uppgifter.

Tentamen

Tentamen består av fem uppgifter och ger maximalt 50 poäng. På tentamen ges betyg underkänt eller godkänt med gradering 3, 4 och 5. För godkänt på tentamen krävs 24 poäng. Tillåtna hjälpmedel är penna och radergummi, plus institutionens miniräknare som delas ut vid tentamenstillfället.

Den som får 21, 22 eller 23 poäng på tentamen kan få komplettera till betyg 3. Den som vill komplettera ska kontakta examinator. För godkänd komplettering krävs att två uppgifter löses på egen hand: dels en teoriuppgift bland de utdelade och dels en annan uppgift liknande någon uppgift från tentamen. Examinator väljer dessa uppgifter individuellt. Lösningar ska lämnas in skriftligt till examinator och även redovisas muntligt i samband med inlämnandet. Komplettering ska ske inom tre veckor från att tentamensresultatet anslagits.

Ordinarie tentamenstillfälle är onsdag 18 oktober 2006 kl. 8.00-13.00.

Betyg

Betyget bestäms av projektuppgifterna och tentamen tillsammans enligt ( (betyg på proj 1) + (betyg på proj 2) + 3 * (betyg på tentamen) )/5, då projekten omfattar 2 poäng och tentamen omfattar 3 poäng. Det ger följande tabell:
Slutbetyg Summa 6 på projekten Summa 7 på projekten Summa 8 på projekten Summa 9 på projekten Summa 10 på projekten
3 på tentamen 3 3 3 4 4
4 på tentamen 3 4 4 4 4
5 på tentamen 4 4 5 5 5

Preliminärt schema

Typ Dag Datum Tid Sal Ämne
F1.Ons 30/8 10-12 V32 Introduktion till kursen. Linjärprogrammeringsmodeller. (ps) (pdf)
F2.Tor 31/8 10-12 V32 Linjärprogrammering. Simplexmetoden. (ps) (pdf)
Ö1.Fre 1/9 15-17 V32 Linjärprogrammering. Simplexmetoden.
F3.Mån 4/9 13-15 V34 Lagrangerelaxering. Dualitet. LP-optimalitet. (ps) (pdf)
F4.Ons 6/9 10-12 V34 Linjärprogrammering. Geometri. (ps) (pdf)
F5.Tor 7/9 8-10 V34 Inrepunktsmetoder för linjärprogrammering. (ps) (pdf)
P1.Mån 11/9 13-15 V34 Introduktion till GAMS.(pdf)
P2.Ons 13/9 10-12   Handledd GAMS-övning i datorsal (Filialen respektive M110).
Ö2.Tor 14/9 13-15 V34 Linjärprogrammering. Inrepunktsmetoder.
F6.Fre 15/9 8-10 V34 Stokastisk programmering. (ps) (pdf)
Ö3.Ons 20/9 10-12 L51 Stokastisk programmering.
F7.Tor 21/9 13-15 V34 Dekomposition och kolumngenerering. (ps) (pdf)
F8.Fre 22/9 8-10 V34 Heltalsprogrammeringsmodeller. (ps) (pdf)
P4.Mån 25/9 13-15 V22 Redovisning av projektuppgift 1.
Ö4.Ons 27/9 10-12 L51 Dekomposition och kolumngenerering.
F9.Tor 28/9 13-15 L51 Heltalsprogrammering. Trädsökning. (ps) (pdf)
Ö5.Fre 29/9 8-10 V34 Heltalsprogrammeringsmodeller. Trädsökning.
P5.Mån 2/10 13-15 V22 Diskussion kring optimeringsmodellering.
F10.Ons 4/10 8-10 L51 Lagrangerelaxering. Dualitet. (ps) (pdf)
Ö6.Tor 5/10 13-15 L51 Lagrangerelaxering.
P6.Mån 9/10 8-10 L52 Redovisning av projektuppgift 2.
F11.Ons 11/10 10-12 L51 Subgradientmetoder. (ps) (pdf)
Ö7.Tor 12/10 13-15 L51 Subgradientmetoder samt repetition.

Välkomna till kursen!

Kursinnehåll i grova drag

Kursinformation finns på www, adress http://www.math.kth.se/optsyst/studinfo/5B1815/.
5B1815 Tillämpad linjär optimering
av Anders Forsgren.