Inst. för Matematik    |   KTH    |5B1206 Differentialekvationer I, 4 poäng, för BD2, M2, P2, läsåret 2004--2005.


Till Håkan Hedenmalms hemsida.

KTH: Differentialekvationer I, ht 2004

Kurs-PM.
Föreläsningsplan.
Rekommenderade uppgifter.


MATERIAL FRÅN KURSEN MATEMATIK IV UNDER HT 2002:

Modell-kontrollskrivning 1 (pdf-fil).
Kontrollskrivning 1A med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning 1B med lösningsförslag (pdf-fil).
Modell-kontrollskrivning 2 (pdf-fil).
Kontrollskrivning 2A med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning 2B med lösningsförslag (pdf-fil).

TENTAMEN MATEMATIK IV UNDER HT 2002:
Tentamen 2002-10-16 med lösningsförslag (pdf-fil).
Tentamen 2003-01-09 med lösningsförslag (pdf-fil).


MATERIAL FRÅN KURSEN MATEMATIK IV UNDER HT 2003:

Kontrollskrivning 1 [MODULER 1, 2] med lösningsförslag (pdf-fil).
Inlämningsuppgift om Laplace-transformen [MODUL 3] (pdf-fil).
Kontrollskrivning 2 [MODUL 4] med lösningsförslag (pdf-fil).
Modell-kontrollskrivning MODUL 5 (pdf-fil).
Modell-kontrollskrivning MODUL 6 (pdf-fil).
Om-kontrollskrivning MODUL 1 (pdf-fil).
Om-kontrollskrivning MODUL 2 (pdf-fil).
Om-kontrollskrivning MODUL 4 (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 5med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 6 med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 5 (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 6 (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 7 med lösningsförslag (pdf-fil).

TENTAMEN MATEMATIK IV UNDER HT 2003:

Tentamen 2003-11-08 med lösningsförslag (pdf-fil).

MATERIAL FRÅN KURSEN DIFFENTIALEKVATIONER I HT 2004:

Kontrollskrivning MODUL 1 2004-09-16 med lösningsförslag (pdf-fil).
Inlämningsuppgift om Laplace-transformen [MODUL 3] (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 2 2004-10-26 med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 4 2004-11-01 med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 5 2004-11-01 med lösningsförslag (pdf-fil).
OBS! Extra MODUL-skrivning (moduler 2 och 5) på fredag 5 nov.
Kontrollskrivning MODUL 2 2004-11-05 med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning MODUL 5 2004-11-05 med lösningsförslag (pdf-fil).

TENTAMEN DIFFERENTIALEKVATIONER I 2004-11-12 (del 1) med lösningsförslag .
TENTAMEN DIFFERENTIALEKVATIONER I 2004-11-12 (del 2) med lösningsförslag .
TENTAMEN DIFFERENTIALEKVATIONER I 2004-11-20 (del 3) med lösningsförslag . TENTAMEN DIFFERENTIALEKVATIONER I 2005-01-12 med lösningsförslag .
TENTAMEN DIFFERENTIALEKVATIONER I 2005-08-23 med lösningsförslag .

KURSANALYS
Det blev en väsentlig förbättring att låta kursen löpa under ca 10 veckor istället för 6 veckor. Del av förbättringen beror säkert på att kursens omfång minskades till 4 p från 6p.
Tentamensresultaten är i skrivande stund avsevärt bättre än motsvarande från året innan.
Förbättringar inför nästa år: Vi måste schemalägga KS-tillfällena i skrivsalar med skrivningsvakter (2 timmar per tillfälle). Därefter behövs en kortare lucka i undervisningen för att bereda tid till en ordentlig bedömning av studenternas prestationer. Ca 3 KS-ar behövs; f&oum;rslagsvis 20 september (MODUL 1), 15 oktober (MODULER 2, 4), och 3 november (MODUL 5). MODUL 3 examineras via inlämningsuppgift med muntlig komplettering. Vid KS-arna denna gång fick vi problem med fusk, beroende på att studenterna fick sitta för tätt i salarna. Studenterna är mycket nöjda med MODUL-systemet, så det skall vi satsa på att behålla.