5B1506 Matematisk statistik grundkurs DF 6 p för F

På denna sida kommer aktuell information att ges om schemaändringar, vad som behandlats på föreläsningarna samt en del kompletterande information. Titta gärna till denna sida med jämna mellanrum.

Information om 5B1509 dvs den fördjupade grundkursdelen.

Aktuell information


Allmänna anvisningar
för studenterna i 5B1506 Matematisk statistik, grundkurs för F2, under vårterminen 2005. Finns även i utskriftsvänligt pdf-format.

Kursinformation:
http://www.math.kth.se/matstat/gru/5b1506/F

Kurslitteratur

  1. Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Osquars Backe 21.
  2. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori. Pris 65:-.
  3. Kursmapp (pris 10:-) innehållande:
Rekommenderad litteratur
  1. Göran Rundqvist: Kompendium för grundkurs i matematisk statistik. Pris 15:-.
Det är frivilligt att köpa kompendiet (4). Detta är avsett som ett komplement till kapitlen 1 - 7 i (1). Förutom att (4) kortfattat behandlar de viktigaste avsnitten i (1), så innehåller (4) också en del problemlösningstips och en sammanfattning av de viktigaste formlerna.

(2) - (4) kan köpas på Elevexpeditionen, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, rakt fram innanför porten. Elevexpeditionen är under terminstid öppen på följande tider: måndagar kl. 9.30 - 11.30 och 13.00 - 16.30, tisdagar kl. 9.30 - 13.15 samt onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 12.00. Elevexpeditionen är stängd på fredagar.

Gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida. Där kommer även att finnas annat material för kursen.

Kursomfattning

Kursavsnitt Kurslitteratur
Sannolikhetsteori (1) kap. 1 - 8
Beskrivande statistik (1) kap. 10
Statistikteori (1) kap. 9, 11 - 14
Markovprocesser och köteori (2)


Examination
Fyra inlämningsuppgifter ingår i kursen. Dessa är obligatoriska och utgör ett särskilt kursmoment, värt 2 poäng. (Hela kursen är värd 6 poäng.) Inlämningsuppgifterna delas ut på en föreläsning i början av kursen.

Varje inlämningsuppgift har ett sista inlämningsdatum och ett sista kompletteringsdatum. Den som inte lämnar in alla inlämningsuppgifterna i tid skall göra en eller flera extra inlämningsuppgifter. Alla inlämningsuppgifterna, inklusive eventuella kompletteringar, måste vara inlämnade och godkända senast den dag som anges under "Inlämning" på försättsbladet till inlämningsuppgifterna. I annat fall måste alla inlämningsuppgifterna göras om under höstterminen 2005.

För 5B1509 Matematisk statistik, fördjupad grundkursdel, tillkommer även extra inlämningsuppgifter utöver de fyra ordinarie. Dessa delas ut i samband med övningarna i 5B1509.

Tentamen består av fem problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Från dessa riktlinjer kan avsteg göras.

Poäng Betyg
0 - 19 u
20 - 29 3
30 - 39 4
40 - 50 5

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är fickkalkylator (dock ej manual till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingen (3b). Varje tentand måste medföra en egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Institutionen lånar ut formel- och tabellsamlingen (3b) vid tentamen, eget exemplar av denna får inte användas.

Observera: Mathematics Handbook for Science and Engineering (tidigare kallad Beta Mathematics Handbook) av Lennart Råde och Bertil Westergren är inte tilllåtet hjälpmedel vid tentamen.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via "Mina sidor", som nås via KTHs hemsida. En anmälningslista kommer även att sättas upp på Matematisk statistiks anslagstavla i entréplanet, Lindstedtsvägen 25, rakt fram innanför porten. Information kommer att finnas på kursens hemsida.

Tentamensresultatet anslås senast tre veckor efter tentamen på Matematisk statistiks anslagstavla i entréplanet, Lindstedtsvägen 25, rakt fram innanför porten. Om det inte finns plats på själva tavlan, finns resultatlistorna i ringarna längst ned på tavlan. Därefter visas tentamina på Elevexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet anslås och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen. När tentamina visas på Elevexpeditionen är varje tentamen hophäftad. Den som vill klaga på bedömningen av tentamen får inte ta bort något häftklammer.

Examinator: Dan Mattsson, rum 3447, Lindstedtsvägen 13, entréplanet, telefon: 790 7135, e-post mattsson@math.kth.se.

[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]