Kursens hemsida 
Ex-Tentor
 

Tidigare tentamina

Observera att gamla tentamina inte helt motsvarar hur kursen ges nu.

Januari 2003  (jag har inte svaren!)

Maj 2003

Augusti 2003

Januari 2004

Maj 2004          Svar

Augusti 2004     Svar

Januari 2005      Svar

Maj 2005          Svar

Augusti 2005     Svar

Januari 2006      Svar

Maj 2006          Svar

Augusti 2006     Svar

Maj 2007

Maj 2007x

Augusti 2007     Svar

Maj 2008

Augusti 2008

Maj 2009

Maj 2010

Augusti 2010

May 2011 Solutions

August 2011 Solutions

May 2012, with solutions

August 2012, with solutions

May 2013 Solutions

August 2013 Solutions

June 2014 Solutions

August 2014 Solutions

June 2015 Solutions

August 2015 Solutions

June 2016 Solutions

August 2016 Solutions

June 2017 Solutions

August 2017 Solutions

May 2018 Solutions

August 2018 Solutions Note that the solutions are preliminary, and that there may be typos!