KTH Matematik 5B1134 Matematik och modeller för S   HT06   


5B1134 Matematik och modeller

Kurswebbsida

Nyheter

24/1
Resultatet från omtentamen är klart och kan ses på resultatlistan. De fyra studenter som har möjlighet att komplettera till godkänt den 31/1 kommer att få separat epost om detta till sin kts.se-adress.
8/1
Inför omtentamen den 16 januari gäller följande placering för alla som har anmält sig:
  • Q21: A-N
  • Q22: P-Ö
Det finns några reservplatser i Q22. Skrivtiden är 8.00-11.00 med efterföljande egenbedömning. Kontrollskrivningsresultat från ht 06 kan tillgodoräknas, men inte uppgifter från tidigare tentamina.
21/12
Anmälan till omtentamen den 16 januari görs via Mina sidor under tiden 22 december till och med 5 januari. Tillfälle för redovisning av inlämningsuppgiften ges den 15 januari. Anmälan sker via e-post senast den 11 januari.
3/11
Tider för redovisningen på måndag finns här. Redovisningen sker i sal V12.
26/10
Nästa möjlighet för muntlig redovisning är den 6 november. Anmälan sker via e-post senast den 2 november. Skriftliga kompletteringar skall vara inlämnade senast den 6 november. Kompletteringstentamen är slutgranskad och alla egenbedömningar var korrekta. Resultaten från TENA kommer att vara synliga i Mina sidor från och med i morgon.
18/10
Tentamen är slutgranskad (se resultatlista). Skrivningarna finns att hämta på studentexpeditionen. Kompletteringstentamen sker i D33 kl 10-12 den 23 oktober för dem som är markerade med KOMPL i resultatlistan.
15/10
Placeringslista med kontrollskrivningsresultat inför tentamen i morgon finns här. Eventuellt saknas någon som har anmält sig via studentexpeditionen. I dessa fall gäller placering enligt tentamenssidan. Observera att skrivtiden är 14.00-17.00 med efterföljande egenbedömning.
11/10
Tider för redovisningarna i morgon finns här. Alla redovisningar sker i sal V35.
9/10
Resultatet från den sista kontrollskrivningen är klart (se resultatlistan.) Skrivningarna kommer att återlämnas under förmiddagslektionen i morgon, tisdag. En sammanställning av resultatet från alla fyra kontrollskrivningar finns här.
6/10
Kom gärna med önskemål inför föreläsningen på måndag via epost.
6/10
Placeringslistan inför kontrollskrivningen på måndag finns här. Det finns fem reservplatser i V35 och två reservplatser i V22. Glöm inte att fylla i utvärderingsenkäten! (Se e-post till kth.se-adressen.)
4/10
Resultatet från den tredje kontrollskrivningen är klart (se resultatlistan.) Skrivningarna kommer att återlämnas under förmiddagslektionen i morgon, torsdag.
4/10
Jag har tillsammans med kursnämnden tagit fram en utvärderingsenkät som kan fyllas i via webben. Det har gått ut epost till alla som är registrerade på kursen. (Obs! kth.se-adressen)

Innehåll

KTH Matematik
Kursansvarig Mats Boij